Odpowiedzi

2009-11-23T17:11:27+01:00
PLANTY, zieleńce publiczne, zakładane m.in. na miejscu wyburzonych starych murów, fortyfikacji, zniwelowanych wałów obronnych, zasypanych fos i dawnych koryt rzecznych.Najbardziej znane w Polsce są planty krakowskie.

MUZEALIA zbiory znajdujące się wmuzeum; także przedmioty zabytkowe.

REGALIA wyłączne prawa władcy do posiadania określonych rzeczy (np. berło, jabłko królewskie, korona) bądź też uprawnienia do wykonywania określonych czynności, np. regale ziemi oznaczało, iż cała ziemia stanowi własność panującego.
1 1 1
2009-11-23T17:15:51+01:00
Planty-teren obsadzony drzewami , krzewami, przeznaczony do przechadzek
regalia-zespół wierzeń dotyczących genezy , struktury i celu istnienia człowieka i świata
muzealia- są to muzea
1 1 1