Odpowiedzi

2009-11-23T17:15:28+01:00

równanie ogólne prostej - y=ax+b, podstawiamy 2 pkt do wzoru

-1=-6a+b
3=2a+b

=>a=1/2, b=2 => rownanie prostej ma postać : y=1/2a +2

Równanie prostej prostopadłej (ogólna postać) y=-1/a +b :
=> a=-2 oraz jest dany punkt C(-1,1-)
-1=-2*(-1)=b =>b=-3
=> y=-2a+1

Równanie prostej równoległej (zmienia się współczynnik b):
=>a=1/2 oraz pkt C(-1,-1)
=>-1=1/2*(-1)+b =>b=-0,5
=>y=1/2a-0,5
-------------------------------------------------------
ps. Lubie rozwiązywać zadania z równań :x