Opornik o oporze 10 omów ,w czasie 1 sekundy wydziela 250 dżuli energi.
Ile wynosi natężenie oraz napięcie ?

Przy oporniku o oprze 2 kilo omów płynie prąd o natężeniu 2 mili amperów.
Oblicz napiecie na oporniku i moc prądu płynącego w tym obwodzie.

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-23T17:14:03+01:00
Zad 1
W - praca prądu elektrycznego = 250J
P - moc prądu elektrycznego = W/t = 250/1 = 250 W
P = I²R
I - prąd w obwodzie
R - oporność obwodu
P = I²R
I² = P/R
I = √P/R= √250/10 = √25 = 5A
U - napięcie na końcach odbiornika = IR = 5 razy 10 = 50V
Uwaga do zadania
napięcie nie płynie , płynie prąd a napięcie jest przyłożone
zad 2
R - oporność = 2kΏ = 2000Ώ
I - prąd = 2mA = 0,002 A
U - napięcie na odbiorniku = IR = 2000 razy 0,002 = 4 V
P - moc pobierana przez obwód = UI = 4 razy 0,002 = 0,008 W
2 3 2
  • raie
  • Rozwiązujący
2009-11-23T17:26:32+01:00
R=U/I
R=10 omów
t=1s
p=250 J
U=?
I=?
p=w*t
w=u*i
p=u*i*t
250=u*i
u=250/i
10=250/i/i
10=250/i²
10i²=250
i²=25
i=5A
więc u=250/5
u=50v


R=2 kilo omy=2 000 omów= 2 *10do3
I=2 mA= 2 * 10do -3
U=r*i
U=2*10do3*2*10do-3=4v
p=u*i
p=4*2*10do-3=8*10do-3
1 3 1
2009-11-23T17:35:59+01:00
1)
W=U*I*t
z prawa Ohma U=I*R
stąd W=I²*R*t
I=√(W/R*t)=√(250/10*1)=5A
U=I*R=5*10=50V
2)
U=I*R=0,002A*2000Ω=4V
P=U*I=4V*2mA=8mW