Cześć. Byłbym wdzięczny za odpowiedzi:P
1. Co nazywamy deklonowaniem zmiennych i definiowaniem stałym?
2. Pojęcie zmiennej i stałej.
3. Wymień typy zmiennych i ich zakres działania oraz ile miejsca potrzebują w pamięci.
4. Sposoby formatowania wyników liczbowych.
5. Wymień operatory logiczne i ich znaczenia.
6. Co nazywamy instrukcją złożoną?

1

Odpowiedzi

2009-11-24T13:34:39+01:00
2.
Zmienna - to w programowaniu element programu, który może mieć przypisaną pewną wartość (wartość może być różna w różnych momentach wykonania programu); jest uchwytem do tej wartości.
Stała - wartość (liczbowa, tekstowa, itp.), która w zależności od języka jest znana na etapie kompilacji i nie może się nigdy zmienić lub jest ustawiona jednorazowo a potem już nie może się zmienić.

3.
-typ prosty,
-typ łańcuchowy,
-typ strukturalny,
-typ wskaźnikowy,
-typ proceduralny,
-typ wariantowy,

5.
a) Operator iloczynu logicznego - służy do sprawdzenia czy obydwie wartości są prawdziwe (true). Jeżeli tak jest, wynikiem też jest true, natomiast w przeciwnym wypadku wynikiem będzie false.
b) Operator sumy logicznej - służy natomiast do sprawdzenia czy co najmniej jedna z wartości jest prawdziwa (true). Jeżeli tak jest, wynikiem też jest true, natomiast w przeciwnym wypadku wynikiem będzie false.
c) Negacja logiczna - jest to najprostszy operator - zmienia on wartość na przeciwną, czyli true na false, oraz false na true.

6.
Instrukcja złożona jako instrukcja strukturalna jest elementem składni języków programowania strukturalnego, wydzielona część kodu źródłowego programu komputerowego, stosowane np. do grupowania sekwencji instrukcji składowych (prostych lub złożonych), ujmując je w nawiasy zdaniowe.


tyle znalazłam.. ; )
1 1 1