Zad. 1
Wyznacz dzielną ,jeśli dzielnik jest równy -2 i trzy czwarte, a iloraz 1,5.
Zad 2
Iloraz liczb 1 i pięć dziewiątych i 14 zmniejsz dwukrotnie.
Zad 3
A)[-15+(-25):5]:(6-10)=....
B)[(-2)do potęgi tzreciej+(-3)do potęgi trzeciej]:(-7)=...

2

Odpowiedzi

2009-11-23T17:18:04+01:00
1.-4,125
-4,125 / -2,75 =1,5

2.4,5/70
1/ 5/9 /14 = 9/70
9/70 :2 = 4,5/70

3. a) -20:-4 = 5
b) -35 / -7 = 5
2009-11-23T17:32:43+01:00
Zad.1)
dzielna:dzielnik=iloraz
x:(-2 i 3/4)=1,5

iloraz x dzielnik=dzielna
1,5 x (-2 i 3/4)=(-4 i 1/8)

zad.2)

(1 i 5/8 : 14) :2=1/9 : 2= 1/18

Zad.3)
a)[-15+(-25):5]:(6-10)=[-15-5]:(6-10)=(-20):(-4)=5

b)[(-2)do potęgi trzeciej+(-3)do potęgi trzeciej]:(-7)=
=[-8+(-27)]:(-7)=-35:(-7)=5