Zadanie. 1.
Obwód pewnego koła jest równy 6 <pi>.
Pole tego koła jest równe.
Proszę o dokładne obliczenia:)
Zadanie. 2.
Uzupełni tabelkę
Długość promienia|4 |√3|_____|_______|_______|_____|
_________________________________________________
Długoś okręgu |__|__|6<pi>|8√5<pi> |_______|_____|
__________________________________________________
Pole koła |__|__|____|________|100<pi>|20<pi>|
///////////////////////////////////////////////////
WAŻNE

2

Odpowiedzi

2009-11-23T17:16:36+01:00
1. l = d×π
P = π ×r²
d = 6 cm
r = 6:2 = 3
P = π×3² = 9π

2. niestety nie rozumiem tej tabelki :)
6 5 6
2009-11-23T17:44:39+01:00
Zadanie 1

l= równy 6π
P=l
P=?

l= 2πr

6π=2πr // :2π
3=r

P=πr²
P= π3²
P= 9π

zadanie 2

Długość promienia|4 |√3|3|4√5|10|√20|
_________________________________________________
Długoś okręgu |8π|2√3π|6π|8√5π|20π|2√20π|
__________________________________________________
Pole koła |16π|3π|9π|80 |100π|20π|nie jestem pewna,ale raczej powinno być dobrze ;))
3 3 3