Odpowiedzi

2009-11-23T17:15:23+01:00
Składniki stałe:
(skład niezmienny do wysokości 80 km, w stanie suchym czyli bez pary wodnej)
azot - 78,08%
tlen - 20,95%
argon - 0,934%
neon - 18,18 ppm
hel - 5,24 ppm
metan - 1,7 ppm
krypton - 1,14 ppm
wodór - 0,55 ppm
ksenon - 0,085 ppm

Składniki zmienne:
(różne, w zależności od położenia geograficznego, pory roku i innych sytuacji, np. erupcji wulkanu)
dwutlenek węgla - średnio 380 ppm
dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
ozon (ok. 0,000001 części atmosfery)
składniki mineralne: pył, sadza
składniki organiczne: drobnoustroje, zarodniki roślin
2 5 2
2009-11-23T17:15:33+01:00
Jeżeli wymienić to:
a) azot i tlen
b) dwutlenek węgla, siarka itp.