Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T17:43:25+01:00
Sparata - państwo oligarchiczne
Władzę monarszą sprawowały dwa rody: Agiadów i Eurypontydów. Kontrole nad królami sprawowali eforoeir. Początkowo urzędników mianowali królwoei, lecz w VI wieku uporawnienie tp przejęła apella. W razie wojny jeden z królów prowadził wojnę a drugi pozostawał w kraju celem zapobiegania powstaniom helotów. Decydującą rolę w państwie odgrywali eforowie (finanse, sądownictwo, kontrola królów, urzedników) Ich kadencja trwała rok.
Geruzja-(28 osobowa Rada Starszych) - poczatkowo była organem doradzcym królów, stopniowo stała się sądem w sprawach karnych, przygotowywała ustawy do głosowania na apelli, osądzała królów w razie przekroczenia ich uprawnień. Członkowie geruzji musieli miec ponad 60 lat i byli wybierani dożywotnio przez apellę. W skład geruzji prócz gerontów wchodzili także obaj królowie.
apella- (Zgromadzenie Ludowe spartiatów), przyjmowała lub odrzucała wnioski poddane pod głosowanie, zbierała sie raz w miesiącu, jej obradom przewodniczyli początkowo królowie, a nastepnie eforowie, udział w apelli mogli wziąć spartiaccy mężczyźni powyżej 30 lat. Głosowanie na apelli odbywało się przez wznoszenie okrzyku. Apella nie miała prawa przeprowadzania dyskusji nad wnioskami.
1 5 1