Drugi tryb warunkowy:
Zad. 1 Dokończ tłumaczenie zdań:
1. Gdybym był prezydentem to podatki byłyby niższe.

If I ……………….. a president, the taxes …………….. lower.
2. Gdybym dostał dobrą ocenę, rodzice byliby szczęśliwi.

If I ………… a good mark, my parents …………… happy.
3. Gdybym nie pomógł jej, mogła by się nie dostać na jej wymarzony uniwersytet.

If I ………………. her, she ………………… to the university of her dreams.
4. Gdybym był tobą, nie zrobiłbym tego.

If I ……………..you, I ………………………. it.
5. Co byś mi zrobiła gdybym jej zdradził twój sekret?
What …………….you…………… to me if I ……………….. her your secret?

1

Odpowiedzi

2009-11-23T17:33:33+01:00
1. were, would be
2. had, would be
3. help, could get
4. were, wouldn't do
5. would you do, told
4 1 4