Odpowiedzi

2009-11-23T17:22:46+01:00
Adam Mickiewicz (1798 - 1855) - najwybitniejszy polski poeta, dramaturg, działacz polityczny i publicysta. Czołowy przedstawiciel
polskiego i europejskiego romantyzmu. Urodził się na Litwie, uczęszczał do szkoły w Nowogródku, gdzie studiował na Uniwersytecie Wileńskim \9wydz. filologiczno historyczny) i działał w organizacjach patriotycznych: Towarzystwie Filomatów (Miłośników Nauki), następnie w Towarzystwie Filaretów (Miłośników Cnoty). W Kownie poznał i pokochał Marylę Wereszczakównę, która poslubiła hrabiego Wawrzyńca Puttkamera. Miłość do Maryli wywarła wielki wpływ na poetę, jej motyw pojawi się potem w wielu utworach. Okres kowieński był przełomowy dla twórczości Mickiewicza ("Oda do młodości", zapowiadająca romantyczny przełom, 1. tom "Poezji" z "Balladami i romansami", dający początek romantyzmowi w Polsce, "Sonety krymskie", "Konrad Wallenrod").
Znane liryki powstańcze: "Śmierć pułkownika", "Reduta Ordona".
Emigracja przymusowa: III cz. "Dziadów", "Księgi narodu polskiego", "Księgi pielgrzymstwa polskiego", "Pan Tadeusz".
Zmarł prawdopodobnie na cholerę.
1 1 1