Odpowiedzi

2009-11-23T17:36:25+01:00
A) pentan C₅H₁₂ ;
- spalanie całkowite
C₅H₁₂ + 8O₂ --->5 CO₂ + 6H₂O
- spalanie niecałkowite
C₅H₁₂ + 3O₂ ---> 5C + 6H₂O

b) alkanu o 12 atomach węgla C₁₂H₂₆ :
- spalanie całkowite
C₁₂H₂₆ +18,5 O₂ ---->12 CO₂ + 13H₂O | *2
2C₁₂H₂₆ +37 O₂ ---->24 CO₂ + 26H₂O
- spalanie niecałkowite
C₁₂H₂₆ + 6,5 O₂ ---->12 C +13 H₂O |*2
2C₁₂H₂₆ + 12 O₂ ---->24 C +26 H₂O

c)CH₃(CH₂)₁₃CH₃
- spalanie całkowite
C₁₅H₃₂ + 23 O₂ ---> 15 CO₂ +16 H₂O
- spalanie niecałkowite
C₁₅H₃₂ + 8 O₂ ---> 15 C + 16H₂O

d)alkanu o 16 atomach wodoru C₇H₁₆ :
- spalanie całkowite
C₇H₁₆ +11 O₂ ---> 7 CO₂ +8 H₂O
- spalanie niecałkowite
C₇H₁₆ +4 O₂ ---> 7C + 8H₂O

Pozdrawiam ;))


2009-11-23T18:25:54+01:00