Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T17:26:40+01:00
Ateny otaczały mury obronne. Nad Atenami górował Akropol,czyli wzgórze, na którym znajdowały się wspaniale świątynie,odbywały się uroczystości religijne. Agora była centrum Aten. Toczyło się tam głownie życie polityczne,gospodarcze.Wokół agory znajdowały się sklepy piekarzy i rzeźników. Ulice były wąskie i kręte. Domy powstawały bez żadnego określonego planu. Okazale budynki sąsiadowały na przykład z lepiankami.Uliczki były małe a w miastach brakowało wody przez co rozwijały się choroby zakaźnie i epidemie.
Istniała jeszcze świątynia w której ateńczycy oddawali cześć bogom a zwłaszcza Atenie patronce miasta.

4 4 4
2009-11-23T19:24:19+01:00
W Atenach mieszkało około 100 tysięcy osób. Ateńską polis otaczały mury obronne. Serce wielkiego miasta stanowiła agora gdzie toczyło się głównie polityczne, towarzyskie i gospodarcze życie. Wokół agory znajdowały się sklepy piekarzy i rzeźników. Ateny miały wąskie, kręte ulice a większość budynków wznoszono z nietrwałych materiałów takich jak glina zmieszana ze smołom. Domy były ciasne, duszne i najczęściej brudne, brakowało w nich okien, a jedyne źródło światła i świeżego powietrza stanowił otwór w dachu. Wokół placu wzniesiono ważne budynki państwowe : biblioteki i świątynie, sądy i siedziby urzędników.
1 5 1