Odpowiedzi

2009-11-23T17:39:53+01:00
Królestwo Boże w teologii większości wyznań chrześcijańskich oznacza obecność Boga na świecie. Głosił je Jezus Chrystus w przypowieściach jako już obecne pośród ludzi lub mające dopiero nadejść w przyszłości. Następnie głoszenie to przejęli Apostołowie i inni uczniowie Jezusa jako Dobrą Nowinę (Ewangelię).Królestwo Boże otwarte jest dla wszystkich ludzi, ale uczestniczenie w nim wymaga – jako warunku wstępnego – nawrócenia: "Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie" (Mt 3,2; por. Mk 1,14-15).Tu chodzi o naśladowanie Chrystusa przez naśladowanie jego postawy.Celem ma byc upodobanie się do Niego.Zaś krółestwo ziemskie polega tylko i wyłącznie na dobrach materialnych. Królestwo jest ''podstawą świata'' stosowane było (i jest) najczęściej do władców chrześcijaństwa zachodniego. Tutaj ludzie nie myślą o swoim duchowym stanie. Nie pomagają sobie nawzajem, przed oczami mają tylko (szatana) pieniądze.

Myślę, że te słowa każdy z nas powinien sobie wsiąść do serca
1 2 1