Odpowiedzi

2009-11-23T17:38:18+01:00
Jednosc, zaufanie, werbalnosc, korzenie, potrzeby, budzet, historia, miejsce zamiekszania, ojczyzna, kultura, plany, rozmowa.
2009-11-23T17:38:53+01:00
Rodzinę łączy miłość -pomaganie i kochanie się na wzajem.
Tradycja-każdy z rodziny z pokolenia na pokolenie przyjmuje tradycje i poszczególne cechy zachowanych świąt.
Wiara-Tak samo jak tradycja przechodzi z pokolenia na pokolenie , wiara to nie znaczy tylko wierzyć ale i kochać szanować się i nie zachowywać się nie potrzebnie do różnych wpadek itp.
Szacunek i kultura- dziecko które nie jest szanowane przez najbliższych, uczy się szacunku di innych i do siebie.
3 4 3