Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-23T18:01:19+01:00
1.
Po śmierci Gustawa Adolfa tron objęła jego córka Krystyna (1632-54) w wyniku prowadzonej w latach 1643-45 wojny z Danią oraz korzystnego dla Szwecji pokoju westfalskiego (1648) państwo to stało się największą potęgą nad Bałtykiem. Jednakże Szwecji brakowało jednak środków gospodarczych i finansowych na prowadzenie polityki mocarstwowej. Naturalnymi przeciwnikami Szwecji była Dania, Polska (sprawa Inflant i pretensji polskiej linii Wazów do tronu szwedzkiego), Brandenburgia oraz Rosja. Szwecja finansowała swe wojny, udzielając przywilejów podatkowych oraz rozdając dobra królewskie arystokracji

III wojna północna (wielka wojna północna) toczyła się w latach 1700-1721 pomiędzy Danią, Rosją, Saksonią, Prusami i Hanowerem (od 1715) z jednej strony a Szwecją z drugiej. Rzeczpospolita formalnie pozostawała neutralna aż do 1704 roku, ale znaczna część walk toczyła się na jej terytorium i jej kosztem. Zakończyła się podpisaniem pokoju w Nystad, w wyniku którego wzrosło
znaczenie Rosji, a Szwecja utraciła status europejskiego mocarstwa.

Klęska spowodowała utratę przez Szwecję pozycji mocarstwa. Prawdziwym zwycięzcą Wojny Północnej był car Piotr I Wielki. Rosja, w miejsce Szwecji, staje się mocarstwem w rejonie Bałtyku

2.
Bitwa pod Wiedniem stoczona 12 września 1683 roku między wojskami polsko - austriacko - niemieckimi, pod dowództwem Jana III Sobieskiego, a armią turecką pod wodzą wezyra Kara Mustafy. Zakończyła się przegraną Turcji, która nie podniosła się już po tym uderzeniu i przestała stanowić zagrożenie dla ówczesnej Europy.

Ostatnia z wojen, w których Turcja zagroziła poważnie Europie. W lipcu 1682 roku przywódca węgierskiego powstania skierowanemu przeciwko Austrii, Imre Tököly, uznał zwierzchnictwo Turcji, co stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny austriacko-tureckiej.

3.
Prusy, królestwo niemieckie powstałe z Brandenburgii i Prus Książęcych, od 1618 połączonych unią personalną przez Hohenzollernów brandenburskich.

Na wojnie trzydziestoletniej i trudnościach polskich skorzystali Hohenzollernowie, którzy w r. 1618 połączyli tron w Prusach i w Brandenburgii, zaprzestali składania hołdu lennego władcom polskim (ostatni w r. 1641), a na mocy pokoju westfalskiego otrzymali Pomorze Zachodnie aż do Słupska. W ten sposób ujście Wisły znalazło się w okrążeniu brandenbursko - pruskim.
W 1618 za zgodą Zygmunta III Wazy wobec wygaśnięcia linii pruskiej po śmierci Albrechta Fryderyka, elektor brandenburski Jan Zygmunt Hohenzollern przejął jego posiadłości i od tej chwili Księstwo Pruskie było w unii z Brandenburgią (jako Brandenburgia-Prusy). Podstawę do międzynarodowego uznania suwerenności księstwa stanowiły traktaty welawsko - bydgoskie (1657). Miały one znaczenie prawno - ustrojowe dla elektorów brandenburskich.

4.
Fryderyk I Hohenzollern (ur. 11 lipca 1657 w Królewcu, zm. 25 lutego 1713 w Berlinie) – od 1688 roku elektor Brandenburgii (jako Fryderyk III) z dynastii Hohenzollernów, od 1700 roku pierwszy król pruski.

18 stycznia 1701 w Królewcu – poza granicami cesarstwa, ale za aprobatą cesarza – koronował się na "króla w Prusiech" (in Prussia) przyjmując imię Fryderyka I. Tytuł królewski oznaczał pełną suwerenność Fryderyka w Prusach Książęcych i ostateczne zerwanie jakiejkolwiek zwierzchności lub praw Rzeczypospolitej do tego terytorium, jej niegdysiejszego lenna.

Fryderyk I właściwie przyspieszył proces integracji poszczególnych części państwa prusko-brandenburskiego.
Był władcą chorowitym, leniwym, próżnym, mało zdecydowanym, ulegającym wpływom otoczenia, gubiącym się w niuansach polityki zagranicznej, pozostawiającym codzienny trud biurokratyczny i bieg spraw wewnętrznym swym faworytom i doradcom
3 5 3
2009-11-23T19:16:07+01:00
1.Klęska Karola XII w wojnie północnej sprawiła doszło do utraty wielkości państwa na rzecz Rosji . Po niesamowitej śmierci Karola XII w Szwecji rozpoczęła się tak zwana ,, era wolności''
2.Przegrana Turcji ,,Imperium osmańskiego'' na rzecz Austrii i ich sojuszników.Turcja poniosła ok.15 000 strat.Mieli oni aż 138 000 tys. żołnierzy.
3.Związek dwóch państw posiadającego własną monarchię. Związek Brandenburgii z Prusami powstały w 1618 roku za zgodą Zygmunta III Wazy.Od tej pory elektor brandenburski był jednocześnie księciem pruskim.
4. Książę pruski w latach 1568-1578.Był ostatnim Hohenzollernem z linii pruskiej.Bardzo dobrze mówił po polsku.Było on realnych kandydatem na króla Polski.
4 3 4