Oblicz( tylko nie podawajcie wynikó odrazu ale te dizalani tez)
a)10-2*[(-1.6)+(-19.5):(-2 i jedna druga)
b)23-3*[-2.4+(-14.7):4 i jedna piąta]
c)(-2.4*1,7+4.28):(2.75-3,45)
d)dwie trzecie *0.125+(-4.5)
_________________________ =
-3 i dwie trzecie +(-14)

1

Odpowiedzi

2009-11-23T17:53:04+01:00
A)10-2*[(-1.6)+(-19½):(-2½)]= 10-2*[(-1.6)+7.8]=10-2*6.2=10-12.4=-2.4?
b)23-3*[-2.4+(-14.7):4.2]=23-3*[-2.4+3.5]=23-3*1.1=23-3.3=19.7?
c)(-2.4*1,7+4.28):(2.75-3,45)=(-4.08+4.28):(-0,7)=0.2:(-0.7)=-0.285?
d)⅔ *0.125+(-4.5)\-3⅔ +(-14) = 0.083333...3+(-4.5)\-17.66666...6=
= -4.41666...6/17.6666...6= -0.25