1.Kwadrat ma bok 2cm. Oblicz:
a)pole i obwód koła wpisanego w ten kwadrat
b)pole i obwód koła opisanego na tym kwadracie

2.Sześciokąt foremny ma bok 6cm. Oblicz pole koła opisanego na tym sześciokącie i pole koła wpisanego w ten sześciokąt. Ile razy pole koła opisanego na tym sześciokącie jest większe od pola koła wpisanego w ten sześciokąt?

w odpowiedziach jest :
w 1 zad. a)P= pi cm2 :obwód= 2 pi cm
b)p=2 pi cm2,obwód =2 pierwiastki z 2 pi cm.

2. P=36 pi, P=27 pi ; 1 i 1/3 razy.

2

Odpowiedzi

2009-11-23T18:00:37+01:00
Zad.1
a)
a=2cm
r=1/2a
r=1/2*2
r=1
Ob koła=2π*r
Ob=2π*1
Ob=2
P koła=π*r²
P=π*1²
P=π
b)
a=2
d=a√2
d=2√2
r=1/2*d
r=1/2*2√2
r=√2
Ob=2πr
Ob=2π*√2
Ob=2√2π
P=π*r²
P=π*(√2)²
P=2π
2 3 2
2009-11-23T18:05:47+01:00
Kwadrat ma bok 2cm. Oblicz:
a)
P=π*r²
P=π*(1cm)²=πcm²

Ob=d*π
Ob=2*π=2πcm

b)

P=2²*π=4πcm²

Ob=2√π²cm
1 5 1