Odpowiedzi

2009-11-23T17:37:41+01:00

znane sytuacje łamania praw człowieka
kary śmierci w USA
brutalne traktowanie więźniów,
prześladowanie ludzi z powodu ich poglądów politycznych i religijnych np w azji
państwa totalitarne i autorytarne
2009-11-23T17:41:37+01:00
Przyczyny mogą być najróżniejsze: polityczne, religijne, rasowe.Często przyczyna ich łamania jest konieczność wybrania mniejszego zła. Doskonałym przykładem są kary śmierci stosowane w USA. Każdy człowiek ma prawo do życia a jednak sądy w niektórych stanach np. Teksasie łamią je i skazują podsądnych na karę śmierci. Nie jest to jednak widzimisię sędziów a skuteczna walka z wzrastającą przestępczością, która postępuje w Stanach Zjednoczonych.To w jaki sposób łamane są prawa człowieka i które z nich są łamane, zależy od państwa i jego ustroju. Przykładowo w krajach o totalitarnym systemie rządów tj. Chiny. Najczęściej łamane jest w takich sytuacjach prawo do wolności osobistej i wolności słowa.Z kolei rażącym łamaniem praw człowieka między innymi prawa dziecka jest sytuacja w biedniejszych krajach Afrykańskich. Tam dzieci będące przyszłymi obywatelami nie mają możliwości edukacji. Spowodowane jest to ciągłą walką na najwyższych szczeblach władzy, która zajęta własnymi problemami nie robi nic dla swoich obywateli. Innymi przyczynami są również: walki pomiędzy plemionami, brak wykwalifikowanej kadry i przede wszystkim szkół, które mieszczą się od siebie w znacznych odległościach wystarczających, aby rodzic nie chciał wysyłać tam potomstwa.