Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-23T17:44:49+01:00
Definicja twierdzi, że aby powstał trójkąt, dwa jego boki MUSZĄ być dłuższe od trzeciego.

TAK - da się złożyć trójkąt
NIE - nie da się złożyć trójkąta

a) 5 cm, 7 cm, 6 cm TAK
b) 2,5 m, 3,5 m, 6 m NIE (2,5 + 3,5 = 6, boki się złożą)
c) 70 cm, 0,7 m, 1 cm TAK (0,7m = 70cm)
d) 10 cm, 10 m, 0,01 km TAK

10m = 1000cm
0,01km = 1000cm
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T17:45:21+01:00
Z boków podanych długości można utworzyć trójkąt jeśli suma długości dwóch krótszych boków jest wększa od boku najdłuższego.

a) 5cm+6cm>7cm TAK
b) 2,5m+3,5m=6m NIE
c) 1cm+70cm>70cm TAK
d) 10cm+10m>0,01km TAK