Odpowiedzi

  • cool
  • Początkujący
2009-11-24T09:19:53+01:00
Przedsiebiorstwa panstwowe:
Glownym organem zalozycielskim jest NBP, głównym celem przedsiebiorstwa jest maksymalizowanie przychodów oraz ciągłe zaspokajanie potrzeb ludności np. szpitale ,policja,straż,elektrownie,przedsiebiorstwa wodne,komunikacje.Wprzedsiębiorstwie tym wystepują 3 organy: jednoosobowy-dyrektor,
rada pracownicza
ogólne zebranie pracowników lub delegatyw.
Spółdzielnia:
jest to dobrowolne zrzeszenie o nieograniczonej liczbie członków osob.W interesie swoich członkow prowadzi wspólną działalność gospodarcza,prowadzi działalność w oparciu o statut.W kazdej chwili moze przyjmowac nowych czlonkow spelniajacych warunki statutu.Spildzielnia posiada osobowosc prawna,musi byc rejestrowana w KRS.Kazdy z czlonkow musi wniesc wklad+wpisowe.Obojetnie od tego ile ma się udziałow jest to rowne 1 glosowi.
Jezeli wspoldzielnie tworza os fizyczne musi byc ich conajmniej 10 osob,spoldzielnie rolne-5 osob,tworza spoldzielnie osoby prawne-conajmniej 3 osoby.Wystepują pod swoja nazwa(musi sie znalesc w nazwie slowo np. spoldzielnia rolna,mieszkaniowa , mleczarska).Organy:wolne zgromadzenie,rada nadzorcza,zarząd.
Spółki osobowe regulowane sa w KRS.Celem dzialalnosci gosp jest zysk.Kazdy ze wspolnikow musi wniesc jakis wklad:rzeczowy(aport)lub pieniężny,wkladem moze byc rowniez swiadczenie pracy(jezeli nie posiada zadnych z powyzszych).Odpowiedzialność za zobowiązania ponosi spolka wlasnym majatkiem.Jeden ze wspolnikow ponosi odpowiedzialnosc za reszte.Umowa spolki powinna okreslac wysokosc wkladow wspolnikow(jezeli nie jest to zapisane przyjmujemy ze wkady sa ronej wysokosci).Udzial w zyskach i stratach jest rowny dla wszystkich.Sprawy spolki moze prowadzic kazdy ze wspolnikow.Kzady ze wspolnikow ma prawo do odsetek w zaleznosci od wniesonego wklady(5%).wspolnikow obowiązuje obowiazek lojalnosci(wspolnik nie moze wykonywac dzialan szkodzacych spolce).Zkaz konkurencji(wspolnicy nie moga bez zgody zajmowac sie dzialaniami konkurencji,nie moga pracowac u innego przedsiebiorcytym samym sie zajmującego,ani sami robic konkurencji).Rozwiązanie spolki-smierc jednego lub wszystkich wspolnikow,wypowiedzenie umowy przez wspolnika,ogloszenie upadlosci wspolnika.
Społka kapitalowa:
cechy:
głównym czynnikiem jest kapitał
głowny rodzaj kapitalu to kapital zakladowy(ktorego wysokosc okeslaja przepisy),warunkiem powstawania spolki jest zgromadzenie minimalnej wysokosci kapitalu zakladowego,musi byc wpisana w KRS,w momecie wpisu nabywa sie osobowosc prawna,odpowiedzialnosc za zobowiazania ponosi spolka wlasnym majatkiem,ryzyko odpowiedzialnosci ponosza wspolnicy do wysokosci wniesionego wkladu,wkladem moze byc kapital lub wklad rzeczowy,nie mozna swiadczayc uslug czy prace za wklad,firma moze byc :rzeczowa,fantazyjna i kombinowana. Udział w zyskach i stratach.
1 5 1