Zad. 1
Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło. (mnie zależy tylko na odpowiedziach ;p)

Poziomo:
1. Uważa się go, obok Platona i Arystotelesa, za największego filozofa greckiego (na 8 liter).
2. Ustrój starożytnych Aten i współczesnej Polski (na 10 liter).
3. Zawdzięczamy im cyfry oraz kalendarz (na 9 liter).
4. Starożytny lotnik (na 4 litery).
5. Imię papieża, od którego pochodzi nazwa kalendarza obowiązującego do dziś (na 8 liter).

Pionowo:
1. Najważniejsze wydarzenie sportowe na świecie (na 9 liter).
2. Imię cesarza rzymskiego, od którego wywodzi się nazwa kalendarza obowiązującego obecnie w prawosławiu (na 7 liter).

Zad. 2
W załączniku. ;D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T17:46:19+01:00
1. Sokrates
2. Demokracja
3. Sumerowie
4. Ikar
5. Grzegorz

1. Olimpiada
2. Juliusz

Maski to teatr, dramat
Kupidyn - miłość
Symbol Unesco to budowla Parteon
42 3 42