Wykonaj działania:

a) (m+n)(m-2)+(m-n)(m+1)=
b) (3x-2)(3x-2y+1)-4x(2x-3y+1)=
c) x(x+1)(x+2)-x(x-1)(x-2)=
d) 3(m+1)(n-2)+2(n+1)(m-2)=

Oblicz wartości liczbowe podanych sum algebraicznychdla x= -1 i y= 0,1

a) 4(5y+1)(1-5y)-5(4x+1)(1-4x)=
b) (x+2y)²+(2x-y)²-5(x-y)(x+y)=
c) 3y(3y-2x)-(3-x)(x+3)-(x-3y)²=

1

Odpowiedzi

2009-11-23T18:14:01+01:00
Wykonaj działania:

a) (m+n)(m-2)+(m-n)(m+1)=
m²+2m+nm-2m= m²+nm
b) (3x-2)(3x-2y+1)-4x(2x-3y+1)=
9x²-6xy+3x-6x+4y-2-8x²+12xy-4x=
x²+6xy-x
c) x(x+1)(x+2)-x(x-1)(x-2)=
(x²+x)(x+2)-(x²+x)(x-2)=
x³+2x²+²+2x-x³+2x²+x²-2x=
4x²+2x²

d) 3(m+1)(n-2)+2(n+1)(m-2)=
(3m+3)(n-2)+(2n+2)(m-2)=
3mn-6m+2nm-4n+2m-4=
5mn-4m-4n-4

Oblicz wartościliczbowe podanychsum algebraicznychdla
x= -1 i
y= 0,1

a) 4(5y+1)(1-5y)-5(4x+1)(1-4x)=
(20y+4)(1-5y)-5(4x+1)(1-4x)=
20y-100y²+4-20y-(20x+80x²-5+20x)=
-100y²+9-40x-80x²=
-1+9+40+80=
128

b) (x+2y)²+(2x-y)²-5(x-y)(x+y)=
x²+4y²+4x²-(5x+5y)(x+y)=
x²+4y²+4x²-(5x²+5y²)=
x²+4y²+4x²-5x²-5y²=
-y²=
-0,01


c) 3y(3y-2x)-(3-x)(x+3)-(x-3y)²=
9y²-6xy-(3x+9-x²-3x)-x²-9y²=
9y²-6xy-3x-9+x²+3x-x²-9y²=
-6xy-9=
6*0,1-9=
0,6-9=8,4


nie wiem czy wszystko będzie dobrze ;))