Ułuż równania reakcji:
a. otrzymania octanu glinu
b. dysocjacji kwasu propionowego
c. całkowitego spalania kwaru stearynowego
d. otrzymania mydła sodowego

Zapisz równanie reakcji mydła sodowego i potasowego z odpowiednimi solami wapnia i magnezu prowadzące do powstania mydła wapniowego i magnezowego.

1

Odpowiedzi

2009-05-18T22:47:46+02:00
A) 2 Al + 6 CH₃COOH -> 2 (CH₃COO)₃Al + 3 H₂^
b) C₂H₅COOH -> C₂H₅COO⁻ + H⁺
c) C₁₇H₃₅COOH + 26 O₂ -> 18 CO₂ + 18 H₂O
d) C₁₇H₃₅COOH + NaOH → C₁₇H₃₅COONa + H₂O


2 C₁₇H₃₅COONa + MgSO₄ -> (C₁₇H₃₅COO)₂Mg + Na₂SO₄
2 C₁₇H₃₅COOK + Ca(NO₃)2₂ -> (C₁₇H₃₅COO)2Ca + 2 KNO₃
1 5 1