Odpowiedzi

2009-11-23T17:50:41+01:00
Powstanie Warszawskie było walką zbrojna żołnierzy Armii Krajowej w czasie od 1 sierpnia do 2 października 1944 r. przeciwko niemieckiemu okupantowi. Została rozpoczęta (w ramach planu ,,Burza") na rozkaz dowództwa AK, w celu wyzwolenia Warszawy i podjęcia jawnej działalności przez władze Polskiego Państwa Podziemnego przed wkroczeniem wojsk sowieckich.
Oddziały AK liczyły 50 tys. żołnierzy, ale 1 sierpnia do walki przystąpiło ok. 23 tys. (w tym 10% uzbrojonych). Siły niemieckie liczyły ok. 15 tys. (1 VIII), a później rozbudowane do 50 tys. Żołnierzy. Udział ludności cywilnej nadał powstaniu charakter powszechny.
Fazy powstania: 1-4 sierpnia działania zaczepne (opanowanie dużej części miasta), od 5 VIII obrona (arterii przelotowych z zachodu na wschód do 2 IX, dzielnic nadbrzeżnych do 30 IX).
W walkach uczestniczyły oddziały innych organizacji konspiracyjnych.
Siły powstańcze nie uzyskały niezbędnej pomocy od aliantów, gł. od Armii Czerwonej. 2 października podpisano kapitulację.
Straty powstańców wyniosły 16-18 tysięcy zabitych oraz 25 tysięcy rannych. Zginęło 150 tysięcy ludności cywilnej. I Armia Wojska Polskiego straciła około 3800 żołnierzy. Straty Niemieckie obliczane są na około 26 tysięcy żołnierzy.

W czasie walk zburzonych zostało ok. 25% zabudowy miasta, a po ich zakończeniu dalsze 35%. Wobec zburzenia ok. 10% podczas walk we wrześniu 1939 r. i 15% w wyniku powstania w getcie warszawskim, pod koniec wojny ok.85% miasta leżało w gruzach. Zniszczony został wielowiekowy dorobek kulturalny i materialny.
3 5 3