Odpowiedzi

2009-11-23T22:27:29+01:00
Czworokąt foremny jest to figura geometryczna, która posiada 4 boki o równej długości każdy oraz kąty przy wierzchołku są tej samej miary. Jest to po prostu kwadrat ;).
Romb jest to figura geometryczna, która posiada wszystkie boki tej samej długości, dwie przekątne przecinające się w połowie, oraz pary kątów równych będących naprzeciwko siebie :)
8 3 8
2009-11-23T22:48:45+01:00
Czworokąt foremny – figura geometryczna posiadająca cztery boki jednakowej długości i cztery kąty o jednakowej mierze. Czworokąt foremny to kwadrat, czyli figura której przekątne przecinają się pod kątem prostym i dzielą się na połowy.

romb – figura geometryczna, która posiada cztery boki o jednakowej długości. Przekątne przecinają się pod kątem prostym i dzielą się na połowy, jednak kąty wewnętrzne rombu mogą mieć różne miary. Suma dwóch sąsiednich kątów ma miarę 180 stopni. Kwadrat też jest rombem.
4 3 4
2009-11-24T03:32:48+01:00
Czworokątem foremnym nazywamy wielokąt posiadający 4 równej długości boki oraz 4 kąty, a każdy z nich ma tą samą miarę 90 stopni. Jak łatwo zauważyć jest to wszystkim dobrze znany kwadrat. Posiada on dwie przekątne równej długości, przecinające się pod kątem prostym i dzielące się na połowy. Czworokąt foremny jest też deltoidem (czworokąt, którego przekątne przecinają się pod kątem prostym), trapezem (ma parę boków równoległych), rombem, równoległobokiem, oraz prostokątem.

Romb jest to czworokąt, który ma wszystkie boki tej samej długości oraz dwie pary boków równoległych. Różni się tym od kwadratu, że nie wszystkie kąty wewnętrzne ma tej samej miary. Suma miar kątów przy jednym boku równa jest 180 stopni. Przekątne przecinają się pod kątem prostym i dzielą na połowy.
7 3 7