W wyniku reakcji addycji chlorowodoru do weglowodoru X powstaje chlorek winylu o wzorze H2C=CH-Cl
Napisz stosujac wzory polstrukturalne zwiazkow organicznych
a) rownanie realcji weglowodoru X z chlorowodorem
b) rownanie reakcji chlorowtanu z wodorem wobec katalizatora

1

Odpowiedzi

2009-11-23T19:21:51+01:00
A)
HC-=-CH + HCl ---> H2C=CH-Cl
-=- wiazanie potrójne-nie wiedzialem jak inaczej je zaznaczyc ;/
b)
H2C=CHCl + H2 ----> H3C-CH2-Cl