Odpowiedzi

2009-11-23T17:54:45+01:00
-DNA w jądrze komórkowym jest połączone z białkami zasadowymi (histonami) i właśnie taki kompleks DNA-histony nazywa się chromatyną.
-z silnie upakowanej chromatyny składają się chromosomy (takie ścisłe upchnięcie chromatyny porządkuje ją w jądrze komórkowym i umożliwia prawidłowy rozdział do komórek potomnych)
- w stadium płytki metafazowej, kiedy chromosom jest najlepiej widoczny (bo najsilniej upakowana jest chromatyna), zwykle ma on kształt X. chromatydy to właśnie dwa ramiona tego iksa, połączone w środku tzw. centromerem. obydwie chromatydy tego samego chromosomu zawierają te same geny, dzięki temu możliwe jest ich rozdzielenie i utworzenie dwóch komórek potomnych bez zmniejszania w nich ilości informacji genetycznej.


a z wikipedii:
Chromatyna – Włóknista substancja występująca w jądrze komórkowym, zbudowana z DNA, histonów, RNA i niehistonowych białek. Stanowi główny składnik chromosomów.

Chromatyna posiada kilka stopni upakowania. Podwójna helisa DNA wraz z białkami tworzy nukleosomy. Nukleosom obejmuje łańcuch DNA o długości około 150 par zasad (u człowieka 146 par zasad) nawinięty na rdzeń zbudowany z 4 rodzajów białek histonowych. Pomiędzy nukleosomami znajduje się DNA łącznikowe o długości około 50 par zasad. Nukleosomy i DNA łącznikowe układają się w specyficzny sposób, tworząc solenoid. Solenoid układa się w pętle, z których składają się chromatydy.

Chromatyna może kurczyć się i rozkurczać, powodując zmianę upakowania struktury chromosomów. Ze względu na upakowanie rozróżniamy: mniej skondensowaną, aktywną genetycznie chromatynę luźną – euchromatynę – i zazwyczaj nieaktywną genetycznie chromatynę skondensowaną – heterochromatynę – o włóknach silnie upakowanych.
4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-23T17:54:49+01:00
Chromatyna jest to włóknista substancja występująca w jądrze komórkowym, zbudowana z DNA, histonów, RNA i niehistonowych białek. Stanowi główny składnik chromosomów.
Chromosomy, najważniejsze składniki jąder komórek roślinnych i zwierzęcych będące siedliskiem czynników dziedzicznych, czyli genów. Chromosomy zbudowane są głównie z silnie barwiącej się chromatyny, w której skład wchodzą długie cząsteczki kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA, kwasy nukleinowe) oraz białka (głównie histonowe) i kwas rybonukleinowy (RNA).
CHROMATYDA połówka chromosomu. W przebiegu kariokinezy chromosom pęka na pół, chromatydy rozdzielają się i są odciągane do przeciwległych biegunów komórki. Stanowią wówczas chromosomy potomne. chromosom.

5 4 5