HELP ME . ! Potrzebuję tego na jutro . !

W lesie żyją 2 stada żubrów . I składa się z 13 osobników/ W tej grupie są 4 samice i 2 samce w wieku rozrodczym, 3 młode oraz 4 stare żubry . W ostatnim roku zwiększyła się o 2 sztuki,które przyszły na świat,a jeden żubr zginął z rąk kłusownika . II stado ma 15 osobników, 2 samce i jedna samica w wieku rozrodczym,4 młode i 8 starych żubrów . Na świat przyszły 2 sztuki, 1 żubr zginął . Nazwij cechy populacji,o których mowa w tekście . Scharakteryzuj liczebność,śmiertelność,rozmieszczenie,rozrodczość,strukturę wiekową .

1

Odpowiedzi

2009-11-23T18:41:09+01:00
Cechy populacji o których mowa to :
- liczebność - łączna liczba osobników tworzących daną populację
- śmiertelność - liczba osobników populacji ginących w określonej jednostce czasu
= rozrodczość - liczba młodych pojawiająca się w jednostce czasu
- rozmieszczenie - przestrzenny rozkład osobników na terenie zajmowanym przez daną populację
- struktura wiekowa - proporcja liczebności osobników będących w różnym przedziale wiekowym.
- przyrost naturalny- różnica pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów na danym obszarze i w określonym terenie.
- areał- obszar na którym występują osobniki należące do danej populacji
1 3 1