Odpowiedzi

2009-11-23T18:04:42+01:00
Hoplita - ciężkozbrojni piechurzy walczący w zwartym szyku, zwanym falangą
Partenon - jest jednym z centralnie położonych budynków ateńskiego Akropolis
Erchtejon - świątynia zbudowana na ateńskim Akropolu, poświęcona Posejdonowi i Erechteuszowi.
Geruzja - rada starszych w starożytnej Sparcie
Oligarchia - forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy przez niewielką grupę ludzi
Peiojkowie - część ludności Sparty, najprawdopodobniej pochodzenia achajskiego, która poddała się bez oporu Dorom
Metojkowie - cudzoziemcy, wolna ludność napływowa w miastach starożytnej Grecji, nie posiadająca pełnych praw obywatelskich.
Heloci - jedna z warstw ludności Sparty, składająca się z mieszkańców podbitej Mesenii i Lakonii
Areopag - w starożytnych Atenach najwyższa rada złożona z 501 byłych archontów
Muzeum - nstytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną
Gaugamela - starożytne miasto w Mezopotamii na lewym brzegu rzeki Tygrys
3 3 3
2009-11-23T18:06:22+01:00
-hoplita ciężkozbrojny piechur walczący w zwartym szyku, zwanym falangą.
-Partenon jest jednym z centralnie położonych budynków ateńskiego Akropolis.
-erchtejon świątynia zbudowana na ateńskim Akropolu, poświęcona Posejdonowi i Erechteuszowi.
-geruzja rada starszych w starożytnej Sparcie, główny organ władzy w oligarchii spartańskiej. W jej skład wchodziło dwóch królów, oraz 28 starszych obywateli - gerontów. Byli oni wybrani przez Zgromadzenie Ludowe z grona obywateli powyżej 60 roku życia, najczęściej należeli do warstwy najbogatszych
-oligarchia forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy przez niewielką grupę ludzi. Najczęściej ludzie ci wywodzili się z arystokracji lub warstwy bogatych. Występowała np. w wielu polis starożytnej Grecji.
-periojkowie część ludności Sparty, najprawdopodobniej pochodzenia achajskiego, która poddała się bez oporu Dorom. Periojkowie byli pozbawieni praw politycznych, mieli jednak wolność osobistą.
-metojkowie cudzoziemcy, wolna ludność napływowa w miastach starożytnej Grecji, nie posiadająca pełnych praw obywatelskich
-heloci jedna z warstw ludności Sparty, składająca się z mieszkańców podbitej Mesenii i Lakonii. Przywiązani do ziemi, traktowani jak niewolnicy, byli podstawową siłą roboczą na spartańskiej wsi, pracującą na utrzymanie spartiatów. Nie mieli żadnych praw, nie posiadali wolności osobistej, nie można było ich sprzedać (byli własnością państwa).
-areopag w starożytnych Atenach najwyższa rada złożona z 501 byłych archontów.
-Muzeum miejsce lub świątynia przeznaczona muzom, greckim bóstwom poszczególnych gałęzi sztuki. Muzeum to także rodzaj starożytnych ośrodków naukowych, z których najsławniejszym był założony przez Ptolemeusza I Sotera około roku 280 p.n.e. w Aleksandrii.
-Gaugamela starożytne miasto w Mezopotamii na lewym brzegu rzeki Tygrys.
Gaugamela zasłynęła ze zwycięstwa Aleksandra Wielkiego w 331 p.n.e. nad królem perskim Dariuszem III.
2 5 2