Opisz spółkę partnerska i komandytorską według następujących punktów: nazwa spółki, cele, dokument założycielski, osobowość prawna, miejsce rejestracji, charakterystyka (organy), rodzaje opłat, odpowiedzialność spólników, rodzaje wynagrodzenia.

PROSIŁ BYM O SZYBKĄ POMOC PONIEWAŻ TA PRACE MAM NA JUTRO NA OCENĘ ;/

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-23T22:45:50+01:00
Spółka partnerska:
Dokumenty założycielskie: akt notarialny, umowa okresla wolny zawód wykonywany przez partnerów.
Osobowość prawna: spólka prawa handlowego, osoby fizyczne.
Organy spólkii: Nie powołuje się organów. Sprawy spólki może prowadzić jeden, kilku lub wszyscy wspólnicy zgodnie z umowa spólki można powołać zarząd.
Odpowiedzialność wspólników:Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spólki powstałe w związku z wykonywaniem zawodu przez pozostałych partnerów.

Spółka komandytowa(a nie komandytorska)
Dokumenty założycielskie: umowa w formie aktu notarialnego
Osobowość prawna: spólka prawa handlowego, osoba prawna.
Organy spólki: Spólkę reprezentują komplementariusze, a po uzyskaniu pełnomocnictw mogą ja reprezentować także komplemenariusze.
Odpowiedzialnośc: Co najmniej 1 wspólnik odpowiada za zob. spólki (komplementariusz bez ograniczenia), a odpowiedzialnośc co najmniej 1 wspólnika komandytariusza jest ograniczona do sumy komandytowej.
Wynagrodzenia: Dywidendy
2 5 2