Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T18:09:40+01:00
T₁=30minx60s=1800s
V₁=80km/h=22.2 m/s
t₂=20minx60s=1200s
V₂=40km/h=11.1m/s

S₁=V₁xt₁
S₁=22.2m/sx1800s=39960m
S₂=11.1m.sx1200s=13320m

Sśr=V₁+V₂xt₁+t₂
Sśr=22.2+11.1x1800+1200=21202.2m