1. Pewnego dnia w klasie 1b było nieobecnych 3 uczniów, co stanowi 10% uczniów tej klasy. Ile osób liczy ta klasa?

2. Cena pewnego towaru wynosiła 245zł. Jaka była cena tego towaru po podwyżce o 10%?

3. Jaką kwote trzeba wpłacić do banku, żeby po pół roku przy stopie procentowej 10,5%, otrzymać 262,5zł odsetek?

4. Tomek przed rokiem mierzył 1,4m, a aktualnie ma1,5m wzrostu. O jaki % zwiększył się wzrost Tomka?

5. Sklep komisowy wypłacił właścicielowi za sprzedany rower 200zł. Ile zapłacił nabywca roweru, jeżeli sklep pobiera 15% prowizji?

6. Ile czystego srebra znajduje się w 26g stopu próby 0,750?

7. Ile miedzi należy stopić z 30g złota, aby otrzymać stop próby 0,875?

bardzo proszę o odp. czekam:) I dziękuję:)

2

Odpowiedzi

2009-11-23T18:07:03+01:00
1. Jeśli 3 uczniów to 10%, to 100% (cała klasa) to 10 razy więcej. Czyli klasa ma 30 uczniów.
2.245 + 10% = 245 +24,5 = 269,5. (245 * 0,1 = 24,5)
2009-11-23T18:18:50+01:00

1) 3x 10=30
2)245+10%=269,5
3) 5000zł
4)1,4 ; 100 =0,014 0,014x0,1=7,1428%
5)230zł
6)26:100=0,26 0,26x75=19,5 g srebra
7)30g+12,5%=33,75g 33,75g - 30g=3,75g miedzi