Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T18:06:56+01:00
Uczciwość
wrażliwość
uczynność
życzliwość
tolerancyjność

materializm
powierzchowność
zarozumiałość
samolubność
kłamliwość
2 1 2
  • Użytkownik Zadane
2009-11-23T18:36:30+01:00
Wartości: prawda, piękno, dobro, miłość, wolność

Pseudowartości: pycha, władza, zagłada, Ja w centrum uwagi, bogactwo, posiadanie.


Wartości to standardy naszych myśli, postaw i zachowań. Określają, kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych ludzi. Wartością, najogólniej zdefiniowaną, jest wszystko to, co stanowi przedmiot potrzeb, postaw, dążeń i aspiracji człowieka. Może to być przedmiot materialny, osoba, instytucja,
idea, rodzaj działania, typ stosunków społecznych itp.
Hierarchię wartości:
1. wartości zmysłowe - obejmują przedmioty przyjemności i bólu oraz różnego rodzaju
dobra użytkowe,
2. wartości witalne - szlachetność i podłość, moc i słabość, zalety i wady,
3. wartości duchowe - piękno i brzydota, prawość i bezprawie, poznanie prawdy,
4. wartości religijne - szczęście i rozpacz, uczucia świętości i im przeciwne.Można ją ująć w sposób następujący:
1. wartości elementarne: przeciwieństwa konieczności i wolności, bytu i niebytu,
relacyjne przeciwieństwa harmonii i niezgodności, prostoty i złożoności, jakościowe
i ilościowe przeciwieństwa ogólności i jednostkowości, ludzkości i narodu,
2. wartości warunkujące wewnętrzną treść podmiotu: życie, świadomość, aktywność,
cierpienie, siła, wolność woli, przezorność, działanie celowe (wartości dóbr - istnienie,
sytuacja, moc, szczęście),
3. wartości moralne:
a) podstawowe wartości moralne - dobro, szlachetność, bogate doświadczenie,
b) szczegółowe wartości moralne:
- wartości starożytnego systemu etycznego (sprawiedliwość, mądrość,
męstwo, opanowanie, inne cnoty arystotelesowskie),
- wartości chrześcijańskie (miłość braterska, prawdomówność, bycie
godnym zaufania, wierność, skromność, pokora, rezerwa, uczciwość
względem samego siebie, poczucie humoru),
- wartości współczesne (miłość dalekiego - ludzkości, promieniująca
cnota, ideały moralne, osobowość i miłość osobowa).


Można także mówić o wartościach chrześcijańskich:
1. treści czysto nadprzyrodzone, prawdy wiary, niesprawdzalne racjonalnie,
przesądzające o tym, że chrześcijaństwo jest religią historyczną, a nie naturalną,
2. prawdy objawione, wprost odnoszące się do człowieka i jego życia, o charakterze antropologiczno-etycznym, np. grzeszność człowieka, konieczność odkupienia, cel ostateczny, sąd Boży, Dekalog, Kazanie na Górze, sakramenty, Kościół,
3. rolę treści chrześcijańskich w życiu człowieka, kulturze i dziejach ludzkości.4 5 4