Zad 1
W trapezie ABCD (AB II DC) przekątne przecinają się w punkcie E. Pole trójkąta AED jest równe 15cm2, a pole trójkąta DEC wynosi 10cm2. Oblicz |EC|:|AE| i pole trapezu ABCD

Zad 2
Oblicz pole trapezu mając dane długości podstaw a,b i długość ramion c,d
a=11
b=6
c=12
d=13

1

Odpowiedzi

2009-11-23T18:24:10+01:00
P=1/4*(a+b/a-b)*pod pierwiastkiem (a-b+c+d) * (a-b-c+d) * (a-b+c-d) * (-a+b+c+d) a=>dłuższa podstwa; b=>krótsza podstawa; c,d=>długość ramion.
1/4*17/5*(już obliczyłem w nawiasach)(30*6*4*20)<=z nawiasu wyciągnąć pierwiastek. 17*120=2040cm2; Odp. Pole trapezu wynosi 2040cm2. to jest 2 zadanie.