Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T18:10:29+01:00
Złożona uporządkowana struktura danych (zapisana na dysku), która zawiera elementy tego samego typu. Jest zbiorem powiązanych ze sobą informacji zdefiniowanych przez jego twórcę. W plikach zazwyczaj przechowuje się programy (zarówno w postaci źródłowej, jak i wynikowej) oraz dane. Pliki danych mogą być liczbowe, tekstowe lub alfanumeryczne. Zawierają ciąg bitów, bajtów, wierszy lub rekordów, których znaczenie zależy od ich twórców.Pliki są zazwyczaj zorganizowane w katalogi, co ułatwia ich użytkowanie.
Jeśli wielu użytkowników ma dostęp do plików to potrzebne jest zarządzanie nad dostępem do niego.
W odniesieniu do zarządzania plikami system operacyjny odpowiada za: -tworzenie i usuwanie plików, katalogów, dostarczanie elementarnych operacji do manipulowania plikami i katalogami. Składowanie plików na trwałych nośnikach pamięci.
A więc pliki to jednostki logarytmiczne przechowywujące informację, niezależnie od fizycznych właściwości używanych urządzeń pamięci. System operacyjny odwzorowuje pliki na fiz. nośniki informacyjne i umożliwia do nich dostęp za pomocą urządzenia pamięci.
Pliki, które mogą wędrować:
dlaczego je przenosić z miejsca na miejsce?
Jedną z najbardziej ekscytujących cech plików jest - moim zdaniem - to, że można je traktować jak małe pacuszki.
Można w łatwy sposób przenosić zbiory danych z jednego komputera na inny po ładnym zapakowaniu ich w pliki i nadaniu im milutkich, króciutkich nazw. W mrocznych czasach informatyki, gdy dyskietki miały rozmiary większe niż podstawki pod kufle od piwa trzeba było zapisywać pliki na dyskietki i fizycznie przenosić je do innego komputera. Teraz, dzięki odlotowej technice jaką daje Internet i w ogóle sieci komputerowe ludzkość zyskała możliwość stosunkowo łatwego przenoszenia plików z jednego komputera na drugi. To zaś daje niezwykle obszerne możliwości z wieloma wspaniałymi i boskimi konsekwencjami, jak na przykład dostęp do całego Internetu.
Zanim jednak komputery nauczyły się porozumiewać ze sobą(za pośrednictwem sieci), każda maszyna była izolowaną wyspą. Oznaczało to ograniczone zasoby i ograniczone możliwości. Teraz gdy miliony komputerów mogą bez przeszkód porozumiewać się ze sobą i wymieniać informacje(pliki), mamy do czynienia z potężnym kontynentem mocy obliczeniowej dostępnej w zasięgu ręki. Nie myśl sobie, że tylko Internet jest jednym takim źródłem; serwisy sieciowe, takie jak America Online, CompuServe czy The Microsoft Network korzystają z grubsza z takiej samej technologii i pracują w podobny sposób.
Plik komputerowy jest podstawą przesyłania danych, bez względu na to, czy to przesyłanie odbywa się w obrębie jednego komputera, między dwoma komputerami czy też pośród wielu(jak to zwykle ma miejsce w Internecie).
# Pewne podstawowe informacje o plikach pomogą ci w przyszłości, kiedy będziesz chciał przesłać je z jednej maszyny do drugiej, zwłaszcza jeśli pojawią się problemy. Plik komputerowy jest małym pakietem, w którym przechowuje się zbiór danych. Zbiór danych może dotyczyć praktycznie wszystkiego, od kartki z życzeniami urodzinowymi po głos silnika Harley-Davidsona.
# Pliki komputerowe można pogrupować w typy, w zależności od tego, jakie dane zawierają. Mogą to być ilustracje, dokumenty tekstowe itd. W obrębie każdego typu istnieją różne pod-typy, jak na przykład GIF, JPZG i PCX w przypadku ilustracji graficznych.
# Najłatwiejszym dla człowieka sposobem rozróżnienia typów plików jest rozszerzenie nazwy pliku.
# Prawdziwe możliwości powstają wtedy, gdy między komputerami można przesyłać pliki. Na tym właśnie polega potęga Internetu.


Pliki komputerowe są różne o jaki ci konkretnie chodzi ? * spis formatów plików
* spis formatów plików archiwów
* spis formatów plików audio
* spis formatów plików bazodanowych
* spis formatów plików graficznych
* spis formatów plików wideo
* spis formatów plików tekstowych
* spis formatów plików obrazów
* spis otwartych formatów plików
* spis zamkniętych formatów plików

2009-11-23T18:22:11+01:00
Format pliku w informatyce to ustalony standard zapisu informacji w pliku danego typu. Sposób zakodowania informacji lub danych zależy od zastosowanej aplikacji. Ze względu na dostępność do specyfikacji struktury formatu, wyróżniamy powszechnie znany, czyli otwarty format pliku (o publicznie dostępnej strukturze) oraz utajniony przez producenta programu format zamknięty.

Przykładowo, do najczęściej stosowanych formatów plików do zapisu grafiki należą BMP, GIF, JPEG, PNG. Często format pliku jest określany przez jego rozszerzenie. Niezależnie od rozszerzenia, funkcjonują typy zawartości MIME.

Tam sobie jeszcze możesz coś o formatach tych plików napisać