Napisz równania reakcji etynu z podanymi sybstancjami. Podaj nazwy produktów.
a) .......... + H2 ---> ................ ..........( nazwa produktu)
b)........... + 2 H2 ---> ............. ........
c)........... + Br2 ----> ............... .........
d) ........... + HCl ---> .............. .........
e) ........... + 2 Cl2 ----> ........... ..........
f) ........... + H2O ----> ........... ........

z góru thx :)

2

Odpowiedzi

2011-08-03T09:53:03+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) C2H2 + H2 ----> C2H4 ..........eten
b) C2H2 + 2H2 ----> C2H6 ........etan
c) C2H2 + Br2 ----> C2H2Br2 .....dibromoeten
d) C2H2 + HCl ----> C2H3Cl .......chloroeten (chlorek winylu)
e) C2H2 + 2Cl2 ----> C2H2Cl4......tetrachloroetan
f) C2H2 + H20 ----> CH3CHO ......etanal (aldehyd octowy)

2 3 2
2011-08-03T10:14:55+02:00

etyn: C2H2

a)

C2H2 + H2 ---> C2H4   eten

b)

C2H2 + 2 H2O ---> C2H6   etan

c)

C2H2 + Br2 ---> C2H2Br2   dibromoeten

d)

C2H2 + HCl ---> C2H3Cl   chloroeten

e)

C2H2 + 2 Cl2 ---> C2H2Cl4   tetrachloroetan

f)

C2H2 + H2O ---> CH3CHO   etanal

2 3 2