Odpowiedzi

2009-11-23T18:14:01+01:00
Tradycja - przekazywana z pokolenia na pokolenie kultura, czyli m.in. sposób myślenia i zachowania, wierzenia, poglądy uznane przez ogół ludzi danej społeczności i zgodne z wierzeniami dawnymi.

Obyczaj - ustalony sposób postępowania. Obyczaj jest związany z systemem wartości uznawanych przez grupę ludzi. Nierespektowanie obyczajów podważa autorytet grupy, stąd nacisk z jej strony, aby go respektować.