Odpowiedzi

2009-11-23T18:17:12+01:00
Hast du eine Geschwister? - czy masz rodzeństwo?
Doch ich habe enien Bruder.- Owszem, mam jednego brata.
Kommst du nicht aus Berlin ? - czy ty nie pochodzisz do Berlina?
Doch ich komme aus Berlin. - Ale ja pochodzę z Berlina.
1 5 1