Odpowiedzi

2009-11-23T18:19:02+01:00
1. mniejsza emisja dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów
2. mniejsze koszty bo nie trzeba paliwa
3. zdrowie bo zażywamy więcej ruchu
4. po zużyciu rower nie będzie zabierał tak dużo miejsca na złomowisku

- Gazy i pyły
- Dwutlenek węgla
- Tlenki azotu
- Dwutlenek siarki
- Tlenek węgla
- Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
- Benzen
- Pyły
- Ołów
- Platyna
- Ozon
- Dioksyny
- Transport drogowy a rak
- Zjawiska spowodowane emisją spalin
-Smog typu londyńskiego
- Smog typu Los Angeles (fotochemiczny)
- Efekt cieplarniany
1 5 1
2009-11-23T18:21:53+01:00
Efekt cieplarniany-rosnące stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, powodujące podnoszenie się temp. otoczenia.\


argumenty za rowerem
- oszczędzanie paliwa 9 oszczędzanie pieniędzy i źródeł ropy)
- unikanie korków
- mniejsze zanieczyszczanie środowiska
- zdrowie


źródła zanieczyszczeń
- fabtyki
- domy mieszkalne ( palenie w kominkach)
- erubcje wulkanów
- nadmierne spalanie paliwa
2 2 2