Kiedys w partii Przeszłość należało 3 razy więcej osób niż do partii Przyszłość. W wyniku nieudanych działań w Przeszłości 5 osób przeszło do Przyszłości. Ostatnio przewodniczący Przeszłości przygotował i przeprowadził udaną akcję propagandową, w wyniku której 2 osoby z Przyszłości wróciły do Przeszłości, a na dodatek przyjęto jeszcze 5 nowych członków. Teraz Przeszłość jest dwa razy liczniejsza niz Pszyszłość. Ile osób należy od Przeszłości?

1

Odpowiedzi

2009-11-23T19:39:13+01:00
Stan początkowy:
x - liczba członków Przyszłości
3x- liczba członków Przeszłości

Pierwsza zmiana:
x+5 - liczba członków Przyszłości
3x-5 - liczba członków Przeszłości

Druga zmiana:
x+5-2 - liczba członków Przyszłości
3x-5+2+5 - liczba członków Przeszłości

Po drugiej zmianie Przeszłość jest dwa razy liczniejsza niz Przyszłość , czyli:
3x-5+2+5=2*(x+5-2)
3x+2=2*(x+3)
3x+2=2x+6
3x-2x=6-2
x=4 - liczba członków Przyszłości przed zmianami

Liczba członków Przeszłości po zmianach:
3x-5+2+5=3*4+2=14

Odp. Obecnie do Przeszłości należy 14 osób


voila!
9 4 9