Odpowiedzi

2009-11-23T18:23:55+01:00
2009-11-23T22:46:55+01:00
A) Przejęcie władzy w Polsce przez sanację było spowodowane przez liczne konflikty w sejmie osłabiające państwo polskie.Polski parlamentaryzm w latach 1921-1926 borykał się z wieloma problemami, wynikającymi głównie z niemożności wyłonienia stabilnej większości rządowej. Dla przykładu można tu podać istniejący w latach 1923-1925 gabinet Władysława Grabskiego, który jako jedyny w tym okresie przeprowadził wiele istotnych zmian w kraju, między innymi reformę walutową, mógł pracować tak skutecznie jedynie dzięki temu, iż był rządem pozaparlamentarnym(ponadto przez sześc miesięcy działał na podstawie przyznanych mu przez sejm specjalnych pełnomocnictw).Wady ustrojowe skłoniły większość ugrupowań politycznych do stopniowego pogodzenia się z myślą o konieczności modyfikacji konstytucji marcowej. Zamiary te wyprzedził Józef Piłsudski, który wykorzystując istniejące w kraju niezadowolenie z rządów parlamentarnych, dokonał w maju 1926 roku zbrojnego zamachu stanu.
3 5 3