Rozwiąż układ równań metodą przeciwnych współczynników:
4y=3x-4
2x= -3(y-5)-1

x/5 - y/4 = 4
3x+4y=-2

4x-y+6=y-2(y+x)
½x - 5=0,5 - 3 (2y-x)- 8

y-3=-(2y²+x⁰)
(y+5)²- 2(y-3)² - (3√2)² x y=4x+(√3-y)(√3+y)=1

2x/3+4y/5= -2
x/2-y/10=2

⅔y+¾x=y+5x
½y-⅔x=3y-2x

1

Odpowiedzi

2009-11-23T18:23:58+01:00
4y =3x -4
2x=-3(y-5)-1
4y=3x - 4
2x=-3y+15-1
4y=3x-4
-3y=15-1-2x
4y=3x-4
y=-5+1/3-2/3x