1) Opisz przykład wpływu każdego poniżej wymienionych czynników na klimat Polski.
szerokość geograficzna-...................................................................................................................................................................................................................................
rozmieszczenie form ukształtowania powierzchni terenu - ............................................................................................................................................................
wysokość nad poziomem morza....................................... .................................................................................................................................................
prądy morskie - ......................................
odległość od oceanu -.....................................................................


2) wyjaśnij na czym polega zjawisko inwersji temperatury powietrza.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T18:27:52+01:00
Szerokość geograficzna-jesteśmy położeni w środkowych szerokościach dlatego działa to na średnią roczną temp. powietrza w Polsce 8 stopni.
r.f.u.p terenu-polska jest położona w Niżu Europejskim dlatego pomaga to na swobodnym przemieszczaniu mas powietrza z wschodu na zachód
w n.m.p-obniżenie rocznej temperatury powietrza i zwiększene opadów
prądy morskie-dodatkowe anomalia termiczne
o. od o.-ma wpływ na srednią ilość opadów 700mm/m2

2.Inwersja polega na wzroście temp. powietrza wraz z wysokością.