Pomocy Pomocy
Zad.1 Oblicz miarę kąta beta przyległego do alfa, jeżeli miara kąta alfa:
a) jest 4 razy większa niż miara kąta beta
b) stanowi 4/5 miary kąta beta
c) jest o 37 stopni większa niż miara kąta beta
d) jest o 111 stopni mniejsza niż miara kąta beta.


Zad.2Czy kąty alfa i beta mogą być kątami przyległymi, jeżeli:
a) alfa=43stopnie,beta = 137stopni
b)alfa=101stopni , beta=89stopni
c) alfa = 40stopni, beta =3,5 razy alfa
d)alfa = 75% razy beta, beta = 102stopnie

3

Odpowiedzi

2009-11-23T18:23:22+01:00
a może być poniważ to konty poroste
b może
c tęż
d tak
10 2 10
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T18:33:07+01:00
Zad.1.
a)x- beta
4x - alfa
180=4x+x
180 = 5x /:5
36=x
Odp: kąt Alfa wynosi 144 a beta 36
b)x-beta
4/5x - alfa
180=4/5x+x
180=1 i 4/5x /:1 i 4/5
100 = x
Odp: Kąt alfa wynosi 80 a beta 100
c)x- beta
x+37 - alfa
180=x+x+37
180=2x+37 /-37
143= 2x /:2
71,5= x
Odp: Kat alfa 108,5 a beta 71,5
d)x - beta
x-111
180=x+x-111
180=2x-111 /+111
291=2x /:2
145,5=x
Odp: miara kata beta wynosi 145,5 a alfa 34,5
Zad.2.
a)43+137=180
Odp: moga
b) 101+89=180
odp: mogą
c) 40+3,5*40=40+140=180
odp: moga
d) 102+75%*102=102+0,75*102=102+76,5=178,5
Odp: nie mogą
23 3 23
2009-11-23T18:38:45+01:00
Zad.1 A -kąt alfa B - kąt beta

a)A=4B
180=A+B
180=4B+B
180=5B
B=36

b)A=4/5B
180=A+B
180=4/5B+B
180=9/5B
B=100

c)A=B+37
180=B+B+37
143=2B
B=71,5

d)A=B-111
180=B+B-111
69=2B
34,5=B

2 zad.
a) alfa=43stopnie,beta = 137stopni
b)alfa=101stopni , beta=89stopni
c) alfa = 40stopni, beta =3,5 razy alfa
d)alfa = 75% razy beta, beta = 102stopnie

a)180=43+137
180=180 prawda
Może być
b)180=101+89
180=190 sprzeczne
NIE może być
c)180=40+3,5*40
180=40+160
180=180 prawda
Może być
d)180=102+0,75*102
180=102+76,5
180=178,5 sprzeczne
NIE może być
5 3 5