)wyjaśnij dlaczego czasy panowania ostatnich Jagiellonów określane są w naszej historii jako złoty wiek.2)Jakie pańswo twoim zdaniem stwarza największe zagrożenie dla demokracji i pokoju na świecie .Uzasadnij odpowiedź,argumentami.ii TAKIE MAŁE 3)Co twoim zdaniem stanowi 3 najważniejsze osiągnięcia polski i 3 najważniejsze jej problemy w minionym XXleciu.Uzasadnij(może byc z neta) Pomocy!!;))Dam naJjJ<33;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T18:31:45+01:00
Zadanie 1
czasy Jagiellonów są określane złotym wiekiem,ponieważ nie było zagrożenia ze strony sąsiadów.Następowała wtedy szybki rozwój handlu,szlachta i mieszczaństwo zaczęło się bogacić.Sztuka i nauka zaczęła się rozwijać.Zaczęto stawiać duży nacisk na kształcenie,powstawały pierwsze uniwersytety.
Zadanie 2
Według mnie największym zagrożeniem na świecie jest kraj islamski.Jest tam duży odsetek ludzi ubogich,terroryzowanych,którzy nie mają się do kogo zwrócić z pomocą.Dopiero nie dawno obywatele zaczęli być chronieni przez policję,wcześniej byli oni przez nią nastraszani,nie mogli czuć się bezpieczni.Kraj nie jest rządzony sprawiedliwą ręką.Nie ma prawdziwego przywódcy.Palestyńczycy cierpią,ponieważ panuje tam metoda starej elity,która przekłada własny interes nad interes ludzi.
Zadanie 3
-powstały elektrownie jądrowe,które na przykładzie Czarnobyla pokazują nam,że mogą one stanowić zagrożenie ekologiczne
-Maria Skłodowska Curie i Piotr Curie odkryli pierwiastki promieniotwórcze
-możesz napisać o Karolu Wojtyle,że dzięki niemu Polacy i ludzie na całym świecie mają większą świadomość religijną i bardziej szanują siebie nawzajem
Najważniejsze problemy:
-powiększyło się bezrobocie co za tym idzie brak środków do życia
-często były łamane prawa człowieka(wyzyskiwano ludzi i stwarzano bardzo złe warunki pracy)
-międzynarodowe koncerny działające na polskim rynku podnoszą swoje zyski kosztem pracowników