Odpowiedzi

2009-11-23T18:40:07+01:00
"Bogurodzica" jest polską pieśnią napisana w średniowieczu. Zapis "Bogurodzicy" to XV w. Odnaleziono ją razem z nutami. W kolejnych wiekach dopisano kolejne strofy. "Bogurodzica" jest zabytkiem j. polskiego. Podmiot liryczny-lud. Zwracają się do Boga za pośrednictwem Maryi, wychwalają rodzicielkę, dostojna, dobra, wychwalana, dziewica, święta, Boska. W 2 strofie słowa są skierowane do Jezusa. Ma on wysłuchać ludzi. Jan Chrzciciel jest drugą osobą, która wstawia się za ludem. Lud zwraca się za wstawiennictwem ponieważ oni sami nie są godni aby zwrócić się bezpośrednio do Boga. Motyw Deesis-prośba modlitwa. "Bogurodzica" to przykład wiersza średniowiecznego, zdaniowo wymownego(bo każdy werset stanowi odrębną jed. składniowo). Wiersz Asylabiczny- różna ilośc sylab. Ma 2 rymy- wewnętrzny, zewnętrzny. Paralelizm składniowy, kompozycyjny. Pierwsza apostrofa, a następnie prośby.
15 3 15