Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T18:36:54+01:00
Pole prostokąta wynosi 25 cm kwadratowych. Jego szerokośc stanowi 4/9 długości . Oblicz obwód tego prostokąta.
długość x
szerokość 4/9x
x*4/9x=25
4/9x²=25
x²=25:4/9
x²=25*9/4
x²=225/4
x=15/2
x=7,5
długość 7½
szerokość 15/2*4/9=30/9=10/3=3⅓
Obw=7½*2+3⅓*2=15+6⅔=21⅔
31 2 31
2009-11-23T18:39:12+01:00
P=25cm²
x-długość
4/9x-szerokość
x×4/9x=25
4/9x²=25/:4/9
x²=56,25
x=√56,25
x=7,5cm
4/9×7,5=3i1/3 cm
Obw.=2×7,5=2×3i1/3=15+6i2/3=21i2/3
Odp:Obwód wynosi 21 i 2/3cm.
13 4 13
2009-11-23T18:40:35+01:00
Pole=25cm2=a*b=b*4/9*b
długość (b)=10/3 =90/27
szerokość (a)=4/9*b =100/27

Rozwiązanie:
25=b*4/9*b|/ 4/9
100/9=b kwadrat
10/3=b
(100=10kwadrat, a 9=3kwadrat)

obwód=2*(a+b)=2*(90/27+100/27)=2*190/27=380/27cm
29 4 29