1.
Podczas wyładowania atmosferycznego (uderzenie pioruna) przepłynął ładunek 100 C pod napięciem 10.000.000V w czasie 0.1s. Oblicz natężenie prądu i moc wyładowania.
2.
Jaki będzie opór zastępczy 3 oporników o oporze 5 (Ohma) każdy połączonych:
a) szeregowo
b) równolegle
3.
Dwa oporniki o oporach 12 (Ohma) i 8 (Ohma) połączono równolegle i podłączono do napięcia 24V.
Oblicz natężenia prądów płynących przez oporniki może wydzielone na obydwu opornikach.
R1= 12 (Ohma)
R2 = 8 (Ohma)
na dole 24V

1

Odpowiedzi

2009-11-23T19:23:06+01:00
1)
Q=I*t
I=Q/t=100C/0,1s=1000A - prąd wyładowania
P=U*I=10000000V*1000A=10*10 do potęgi 9 W=10GW (giga)
2)połączenie równoległe
wzór dla oporników o jednakowych wartościach Rz=R/n
Rz=5/3 ohma
szeregowe
Rz=n*R=3*5=15 ohmów
3)I1=U/R1=24/12=2A
I2=U/R2=24/8=3A
Ic+I1+I2=2+3=5A
P1=U*I1=24*2=48W
P2=U*I2=24*3=72W