Proszę o pomoc w tych zadaniach!:

1. przyjmując ze π to 3,14 oblicz pole pierścienia kołowego ograniczonego okręgami o promieniach długości:
a) 3cm i 7cm
b)1,2cm i 5cm

2. (zadanie jest w załączniku, na nim zależy mi najbardziej!)
Z góry dziękuję za pomoc!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T18:48:54+01:00
1. a)
P= 2πr²
r1 = 7cm
r2 = 3cm
P1 = 2π7² = 2 × 3,14 × 49 = 6,28 x 49 = 307,72
P2 = 2π3² = 2 × 3,14 × 9 = 6,28 × 9 = 56,52
Pp = 307,72 - 56,52 = 251,2cm

Wyjasnienia:
r1 - promien pierwszego kola r2 oczywiscie 2 kola
P1 - pole pierwszego kola P2 oczywiscie 2 kola
Pp - Pole pierscienia
Te same skroty beda w ,,b"

b)
P= 2πr²
r1 = 1,2cm
r2 = 5cm
P1 = 2π1,2² = 2 x 3,14 x 1,44 = 6,28 x 1,44 = 9,0432
P2 = 2π5² = 2 x 3,14 x 25 = 6,28 x 25 = 157
Pp = 157 - 9,0432 = 147,9568cm