Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-18T21:39:43+02:00
Miejsce przecięcia z osią Y = -4
wierzchołek:
- x = -b/2a = 5 / -2 = -2,5
- y = -Δ/4a = -9 / -8 = 1,125

Δ = (-5)² - 4 * (-1) * (-4) = 25 - 16 = 9
√Δ = 3
x1 = 5 + 3 / -2 = -4
x2 = 5 - 3 / -2 = -1

ramiona idą w dół

masz już wszystko podane więc łatwo narysować
2009-05-18T21:43:05+02:00
Napisze ci istotne punkty, nie dam rady narysować tego dokładnie na komputerze:
ramiona będą skierowane do dołu
miejscami zerowymi będą: -4 i -1
wierzchołek będzie w punkcie (-2,5 ; 2,25)
  • Użytkownik Zadane
2009-05-18T21:46:41+02:00
F(x)=-x²-5x-4
1. liczymy miejsca przecięcia z osią X
Δ=(-5)²-4*(-1)*(-4)=25-16=9
√Δ=3
x₁=(5-3):(-2)=-1
x₂=(5+3):(-2)=-4

2. liczymy wierzchołek W(p;q)
p=-b:2a

p=5:(-2)=-2½

q=-Δ:4a
q=-9:(-4)=2¼

W(-2½; 2¼)

3. wyznaczamy miejsce przecięcia z osi Y
x=0
f(x)=-x²-5x-4
f(0)=-0²-5*0-4=-4

(0; -4)

4. a<0 ramiona paraboli w dół

zaznaczamy wszystkie punkty x₁ i x₂ (na osi x)
W(-2½; 2¼) i (0; -4) i rysujemy parabole ramionami w dół
2009-05-18T22:41:27+02:00
Xw=-b/2a=5/(-2)=-2.5
Δ=b²-4ac=9
yw=-Δ/(4a)=-2,5